KAL-TECH SUROWCE I CHEMIA

Oferujemy materiały metalurgiczne, do wyrobu form/rdzeni oraz materiały pomocnicze. Więcej informacji dostępne na życzenie. 

 

Separator

 

szkła chemiczne

 

Separator

 

zdjęcie z prezentacji

 

Separator

 

kal-tech chemia

 

Separator

 

chemia-2
Furfuryl-alcohol-3D
chemia-3

 

Separator

 

FORMY PIASKOWE I RDZENIE:
ŻYWICE NO-BAKE UTWARDZANE UTWARDZACZEM KWASOWYM (FNB)
UTWARDZACZE DO ŻYWIC NO-BAKE (FNB)
ALKALICZNE ŻYWICE FENOLOWE UTWARDZANE ESTEREM (PENB)
SPOIWA FENOLOWO-URETANOWE (PUNB)
SPOIWA ALKIDOWO-URETANOWE

ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE WYŁĄCZNIE DO ​RDZENI PIASKOWYCH:
SYSTEM COLD-BOX UTWARDZANY AMINĄ
ALKALICZNA ŻYWICA FENOLOWE UTWARDZANE FORMIANEM METYLU
ALKALICZNA ŻYWICA FENOLOWA UTWARDZANA CO2

MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE DO FORM:
POWŁOKI OGNIOTRWAŁE W ALKOHOLU
POWŁOKI OGNIOTRWAŁE W WODZIE
SPRZĘT DO POWŁOK (AGREGATY AIRLESS, PISTOLETY, KOŃCÓWKI ITD)

MATERIAŁY POMOCNICZE:
KLEJE DO PROCESU ZIMNEGO
KLEJE DO PROCESU HOT BOX

 

Współpracujemy także z zaprzyjaźnionymi Laboratoriami oraz Placówkami Naukowymi
w celu stałego polepszania jakości naszych produktów oraz usług